Certifikat:
SC0753-15
Interni kakelstudio AB
Viktor Rydbergsgatan 40
352 46 VÄXJÖ
System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn
Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består av:•Unidrain golvbrunnar typ 1001-1004, 2011,3002-3004 samt 5002-5004•Purus Line och Purus Corner i kombination med tätskikt•Zebra dukbaserat tätsystem F1Systemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar).Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker.
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering i våtutrymmen.
2027-01-31