Certifikat:
C900536
Adda Center Sverige AB
Elektrodgatan 2B
721 37 VÄSTERÅS
System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad GolvbrunnInnehavare
Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består av:•Unidrain golvbrunnar typ 1001-1004, 2011,3002-3004 samt 5002-5004•Purus Line ochPurus Corneri kombination med tätskikt•Adda F-SystemSystemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar).Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker.
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placeringi våtutrymmen.
2027-01-10