Fastighetsboxar, P-märkning

Produkterna på denna sida uppfyller kraven i RISE Certifieringsregler för P-märkning av Fastighetsboxar, SPCR 158. Reglerna anger villkor för certifiering, tekniska krav och krav för fortlöpande kontroll av fastighetsboxar.

Tekniska krav har tillsammans med krav på fortlöpande kontroll tagits fram av SP-Bygg o Mekanik i samråd med tillverkare och berörda myndigheter/intressenter/tillverkare/bransch.

Certifieringsreglerna bygger på gällande standarder samt vissa branschkrav men kan framöver revideras, t ex för anpassning till europeiska eller internationella standarder. Revidering kan också bli aktuell om nya föreskrifter införs eller som en följd av erfarenheterna av certifieringsreglernas tillämpning.

De fastighetsboxar som är P-märkta presenteras i nedanstående förteckning, vilken uppdateras kontinuerligt.

Relaterad information

Länkar
Kontakter

Certifikat

CertifikatsnrMärkningCertifikatsnrInnehavareProdukt / ProduktnamnProduktinformation
  • 1
Det finns inga poster