Kontrollansvarig

För byggprojekt med krav på lov eller anmälan fordras en Kontrollansvarig enligt PBL, Plan- och bygglagen. Tidigare kallades motsvarande roll för Kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige ska styrka sin kompetens genom ett certifikat utfärdat enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:14 KA4/5).

Kontrollansvariga certifieras med två olika behörigheter:
- Behörighet N för projekt av normal art
- Behörighet K för projekt av komplicerad art

I listan hittar du kontrollansvariga som RISE har certifierat.

Hittar du inte certifikatet du söker så kan de bero på att årsrapportering saknas eller att certifikatsinnehavaren valt att inte publicera sina uppgifter.

Certifikat

CertifikatsnrCertifikatsnrInnehavareAdress
  • 1
Det finns inga poster