Certifikat:
SC1452-11
ARDEX AB
Staffans väg 6 A
192 78 SOLLENTUNA
System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn
Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem Ardex Tricom
Hybridsystem. Golvbrunnar som omfattas av detta godkännande är Unidrain typ 1001-1004 samt golvbrunn
2011. Vid tätning mot brunn används Ardex SK 12 tätband.
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering.
2028-03-23