Brunnsborrare

"Grundvatten av god kvalitet" är klassat som ett miljömål i Sverige. En felaktigt utförd brunnsborrning eller installation kan medföra skador på fastigheter och i värsta fall betydande miljöproblem. Vi certifierar brunnsborrare med två olika behörigheter. Denna certifiering är gjord i samarbete med SGU Sveriges geologiska undersökning.

Brunnsborrare certifieras på de två nivåer: Ansvarig brunnsborrare (AB) och Brunnsborrare (B).

Certifikat

CertifikatsnrCertifikatsnrInnehavareAdress
  • 1
Det finns inga poster