Certifikat:
SC0785-18
Lindbergs Ventilation AB
Västkustvägen 400
254 77 FLENINGE
Luftfilter LVGlas ePM165%
Luftfilter LVGlas, ePM1 65%, påsfiltermed metallram för filtrering av luft i luftbehandlingsinstallationer. LVGlas kan levereras med metall-, plast-eller träram. M=Metallram, P=Plastram, T=Träram
Filterklass: ISO ePM165% Filtermedia: Glasfiber.
Filtrering av till-och/eller frånluft i ventilationssystem.
2023-12-05
Områden