Certifikat:
SC0759-15
Saint-Gobain Sweden AB
Norra Malmvägen 76
191 62 Sollentuna
System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn
Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består av Unidrain linjära golvbrunnar typ 1001-1004 i kombination med tätskikt Weber Tec dispersionsbaserat system avsett för golv och vägg.
Vid tätning mot brunn används weber.tec 1 tätskiktsprimer, weber.tec fiberremsa och weber.tec 2 tätskiktsmembran.
Systemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar).
Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker.
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering i våtutrymmen.
2026-01-25