Certifikat:
SC0500-15
Centro Kakel & Klinker AB
Girovägen 3
175 62 JÄRFÄLLA
System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn
Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består av:•Unidrain golvbrunnar typ 1001-1004, 2011, 3002-3004 samt 5002-5004•Purus Line och Purus Corner i kombination med tätskikt•Centro TM#FSystemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar).Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker.
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering i våtutrymmen.
2026-10-21