Certifikat:
SC0305-10
Camfil Svenska AB
Industrigatan 3
619 33 Trosa
Camfil luftfilter HI-Flo XLT, HI-Flo ePM1 85 %
Luftfilter; HI-Flo XLT, HI-Flo, ePM1 85 %, påsfilter med plastram eller stålram för filtrering av luft i
luftbehandlingsinstallationer.
Filterklass: ePM1 85 %
Filtermedia: Glasfiber
Filtrering av till- och/eller frånluft i ventilationssystem.
2025-05-31
Områden