Certifikat:
SC0281-16
Lip Sverige AB
Korgvidegränd 1-3
162 44 VÄLLINGBY
System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn
Tätskiktssystem för golvbrunnarmed väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består av tätskikt LIP Folie system 27 avsett för golv och vägg i kombination med Unidrain linjära golvbrunnar, Unidrain hörnbrunn och Purus Line/CornersamtPurus Pro Line. Vid tätning mot brunn används LIP tätarkeller LIP 2K folielim tillsammans med LIP Åt-remsa och LIPFolie. Systemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar). Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker.
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering i våtutrymme.
2027-03-02