Certifikat:
SC0265-12
LIP Sverige AB
Korgvidegränd 1-3
162 44 VÄLLINGBY
Täthetssystem för golvbrunn Unidrain linjära golvbrunnar typ 1001-1004, 3000 och Unidrain hörngolvbrunn 2000 i kombination med LIP Folie system 25 för golv med ytskikt av keramiska plattor.
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering
2024-08-19