Certifikat:
SC0149-11
JAFO AB
Box 4056
227 21 LUND
System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn
Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem.
Golvbrunnar som omfattas av detta godkännande är Unidrain typ 1001-1004 samt golvbrunn 2011. Tätskiktssystem Schönox folie 2 är avsett för golv och vägg. Vid tätning mot brunn används
Schönox MG-L brunnsmanschett, Schönox WetStop iFIX och WetStop FoilSeal.
Systemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar).
Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker.
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering.
2023-12-16