Certifikat:
SC0145-11
JAFO AB
Box 4056
227 21 LUND
System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn
Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Golvbrunnar som omfattas av detta godkännande är Unidrain Linje modeller 1001 – 5004 samt Unidrain hörngolvbrunn 2011.
Tätskiktssystem PCI foliesystem VG2014: vid tätning mot Unidrain Linje och hörngolvbrunn monteras PCI Pecilastic W med PCI Pecilastic W-lim direkt mot limfläns på golvbrunn. Systemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar).
Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker.
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering
2024-04-23