Certifikat:
SC0056-13
Bostik AB
Box 903
251 09 HELSINGBORG
System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn
Täthetssystem för golvbrunn Unidrain linjära golvbrunnar typ 1001 – 1004 och 3002 samt Unidrain hörngolv-brunn typ 2011 i kombination med Bostik Våtrumssystem VTg10, Bostik VTgF Universal och Bostik Pro VTgF-X för golv med ytskikt av keramiska plattor. Specifikation av ingående produkter i respektive tätskikt-system; se nedan under punkt: Handelsnamn.
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering
2024-06-19