Certifikat:
C900350
FF Kakel AB
Ringögatan 3
417 07 Göteborg
System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn; FF M-System Folie 1K-2K
Tätskiktssystem, för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består av FF SystemtätskiktsystemFolie 1K-2K för väggnära golvbrunnar i kombination med Purus Line, Purus Corner,Unidraintyp 1001-1004 och Unidrain Hörn.
System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering.
2026-05-19