Certifikat:
150301-09
Camfil Svenska AB
Industrigatan 3
619 33 Trosa
Camfil luftfilter Hi-Flo XLT, XLS, Hi-Flo ePM2.5 50 %
Luftfilter; Hi-Flo XLT, XLS, Hi-Flo ePM2.5 50 %, påsfilter med plastram eller stålram för filtrering av luft i
luftbehandlingsinstallationer.
Filterklass: ISO ePM 2.5 50 %
Filtermedia: Glasfiber
Filtrering av till- och/eller frånluft i ventilationssystem.
2023-11-29
Områden