Certifikat:
150301-07
Camfil Svenska AB
Industrigatan 3
619 33 Trosa
Sverige
Camfil luftfilter Hi-Flo XLT, XLS, Hi-Flo, City-Flo XL ePM1 60 %
Luftfilter; Hi-Flo XLT, XLS, Hi-Flo, City-Flo XL ePM1 60 %, påsfilter med plastram eller stålram för filtrering av luft i luftbehandlingsinstallationer.
Filterklass: ePM1 60 %
Filtermedia: Glasfiber
Filtrering av till- och/eller frånluft i ventilationssystem.
2027-06-29
Områden