Certifikat:
150301-04
Camfil Svenska AB
Industrigatan 3
619 33 Trosa
Camfil luftfilter HI-Flo XLT, XLS, HI-Flo ePM10 60
Luftfilter; HI-Flo XLT, XLS, HI-Flo ePM10 60 %, påsfilter med stålram eller plastram för filtrering av luft i
luftbehandlingsinstallationer.
Filterklass: ePM10 60 %
Filtermedia: Glasfiber
Filtrering av till- och/eller frånluft i ventilationssystem.
2024-10-14
Områden