Personcertifikat

Här kan du söka uppgifter kring giltiga personcertifikat från RISE.

Sökning kan du göra på två olika sätt:

1) Sökning med innehavares namn, certifikatsnummer eller företag direkt i sökrutan.
2) Manuell kontroll i länkarna till vänster.

När du öppnar länkarna till vänster ser du siffror (10-99) före ortsnamn. De utgör de två första siffrorna i postnummer. Siffrorna styr helt vilka ortsnamn som anges och i vilken ordning.

Om du inte hittar den person du söker, betyder det att certifikatet inte är giltigt för stunden. Orsaken kan vara att kunden missat datum för årlig rapportering eller att certifieringstiden gått ut helt och hållet, eller i enstaka fall, att certifikatet är återkallat. En sista orsak kan vara att kunden inte vill vara synlig. I de fallen publicerar vi endast certifikatsnummer.

Certifikat

CertifikatCertifikatInnehavareAdress
  • 1
Det finns inga poster